Click Me!

Friday, May 4, 2012

Manusia Jelmaan

Haha.
Aku ketawa.
Apa kau fikir aku ini
Manusia jelmaan
yang punya kuasa Superhuman
untuk tunduk di bawah
telunjukmu ynag hilang arah itu.?

(Flat Guru SMSL, 5 May 2012, 6.58 am)

No comments: